DW Jaś – Szklarska Poręba

DW Jaś – Szklarska Poręba

Regulamin

Regulamin rezerwacji i pobytu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki, na których dokonuje się rezerwacji i najmu pokoi zamieszczonych na stronie www.jas.jgi.pl. Rezerwacja pokoju jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji pokoi można dokonywać na okres co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Gość – osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy najmu pokoju.
Wynajmujący – PTHU Jaś Justyna Korzeniowska, ul. Piastowska 27, 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 6112375168 REGON: 367087637, tel.693647408
3. Umowa pomiędzy Gościem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online na stronie jas.jgi.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami nieleżącymi po stronie Wynajmującego lub kwestiami technicznymi. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego, kwota wpłacona przez Gościa podlega natychmiastowemu zwrotowi na wskazany przez Gościa rachunek bankowy.
II. REZERWACJA
1. Rezerwacja dokonywana jest na stronie www.jas.jgi.pl, gdzie po wyszukaniu dostępności i wyborze odpowiedniego pokoju, można dokonać rezerwacji. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności system rezerwacyjny automatycznie zarezerwuje wybrany rodzaj pokoju w wyznaczonym terminie.
2. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest :
-podanie wymaganych danych osobowych wraz z prawidłowymi danymi kontaktowymi jak adres mailowy i numer telefonu
-mailowe potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego
– wpłata pełnej kwoty zadatku w rozumieniu art 394 KC określonej przez Wynajmującego w wymaganym terminie.
3. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Wynajmującego, Gość otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarezerwowanego pokoju (Imię i Nazwisko Gościa a, data przyjazdu i wyjazdu wpłaconą kwotę i kwotę wynajmu).
4. Gość w chwili zakwaterowania zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) własnego i osób objętych rezerwacją pokoju.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania w przypadku, gdy Gość:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
• nie opłaci rezerwacji
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
• zachowuje się w sposób agresywny/wulgarny.
• Pojawił się w obiekcie po godzinach pracy recepcji i przyjęć Gości ( Recepcja realizuje przyjazdy w godzinach 15-19:00)

III. ANULOWANIE REZERWACJI
1. Gośc może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie – mailem na adres: jas@jg.pl
2. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek w wysokości 40% kwoty pobytu nie podlega zwrotowi.
3. Jeżeli Gość zapłacił całą kwotę (100%) za pobyt, przez system rezerwacyjny i anuluje rezerwacje najpóźniej 5 dni przed zarezerwowanym pobytem otrzyma 60% zwrotu ceny pobytu. W innych przypadkach anulowania rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia pokoju lub późniejszego przybycia Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Przy czym Wynajmujący nie ma obowiązku zatrzymania rezerwacji, na która Gość nie stawił się w określonym przez własną rezerwację dzień przyjazdu.Pokój może zostać sprzedany innemu Gościowi.
IV WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Celem potwierdzenia rezerwacji pobierane jest 40% wartości kwoty pobytu, lub całość za pobyt.
2. Pozostała część powinna być wpłacona, co najmniej tydzień przed przyjazdem – przelewem (decyduje data uznania rachunku Wynajmującego), lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Gość w momencie dokonaniu wpłaty zadatku jest zobowiazany do poinformowania obiektu o potrzebie wystawienia faktury VAT za pobyt na firmę, w przeciwnym razie wpłata zostanie zaksiegowana na osobę fizyczną, co skutkuje niemożnością wystawienia faktury VAT na firmę w późniejszym terminie.
4. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu pokoju.
5. Wynajmujący może pobrać dodatkowe opłaty za usługę sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Gościa, za zameldowanie po wyznaczonych godzinach – po akceptacji przez Wynajmującego, za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez Wynajmującego.
V. WARUNKI POBYTU
1. Obiekt Dom Wczasowy JAŚ prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.
2. Każdy Gość korzystający z usług naszego obiektu jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się, w sytuacjach wyjątkowych, do próśb właścicieli i pracowników obiektu.
3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Wysokość opłat za pobyt w obiekcie oraz rodzaj świadczonych usług (w tym wyżywienia) określa OFERTA – CENNIK, znajdująca się na naszej stronie www.jas.jgi.pl.
5. Opłatę za pobyt oraz opłatę miejscową należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym w mailu terminem.
6. Goście obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji.
W celu potwierdzenia tożsamości Gościa ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości.
7. Doba hotelowa w obiekcie trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
8. Wynajmując pokój Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego
określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty minimum na jedną dobę. Przedłużenie
pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić na recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Wynajmujący nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie
10. Do obiektu można przyjechać z psem lub innym zwierzęciem domowym. Każdy Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, tak, aby zwierzę nie zagrażało innym osobom przebywającym na terenie obiektu.W szczególności – pies powinien być prowadzony na smyczy i mieć założony kaganiec. Zwierzę nie może przebywać w jadalni, nie może samo poruszać się po obiekcie i w jego otoczeniu. Zwierzę powinno mieć własne posłanie – kategorycznie zabrania się trzymania zwierzęcia na łóżkach czy krzesłach w pokoju. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.
11. Za pobyt psa lub innego zwierzęcia w obiekcie pobierana jest opłata w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji. Opłata za pobyt zwierzęcia nie obejmuje jego wyżywienia. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z właścicielem lub pracownikiem obiektu.
12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju lub innych pomieszczeniach obiektu mienie Gości.
13. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-6.00.
14. Gość może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju lub na Sali kominkowej tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą. Gość może spożywać własny alkohol tylko w pokoju, na terenie zewnętrznym obiektu oraz – po uprzednim zgłoszeniu właścicielom obiektu – na Sali Kominkowej. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego alkoholu do jadalni i do baru „Skarbiec Waloński”.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych oraz kluczy obiektu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z Goścmi, zostaną oni obciążeni pełnymi kosztami naprawy.
16. Od chwili otrzymania klucza do pokoju, pokój pozostaje do wyłącznej dyspozycji Gościa.
17. W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zakazuje się używania grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy smartfonów, urządzeń RTV, golarek, suszarek do włosów oraz urządzeń komputerowych. Zabrania się bez potrzeby używania gaśnic pozostających na wyposażeniu obiektu. W przypadku bezpodstawnego zużycia/zniszczenia gaśnicy Gość zostanie obciążony opłatą 300 zł za jedną zużytą/zniszczoną gaśnicę.
18. Przy organizacji większych imprez wymagane jest uprzednie zawarcie umowy, określającej szczegóły zamówionej usługi.
19. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, w tym głośne słuchanie muzyki, bez zgody właścicieli i pracowników,
– zapraszanie i przyjmowanie gości spoza obiektu bez zgody właścicieli i pracowników,
– zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele i pracownicy mogą bowiem odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
– zachowań powszechnie uznawane za nieprzyzwoite czy wulgarne.
– wnoszenie sprzętu narciarskiego i rowerów do pokoi. Obiekt dysponuje miejscami do przechowywania ww. sprzętu,
– pozostawianie dzieci bez nadzoru, szczególnie na korytarzach, przy ognisku oraz na placu zabaw,
– w pokojach, łazienkach, na korytarzach, w salach ogólnie dostępnych – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji wytwarzających dym.
Opłata za palenie w obiekcie wynosi 500 zł/os. (koszt prania firan, zasłon, pościeli, ozonowanie pomieszczeń). Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz, przed budynkami, w miejscach do tego przeznaczonych (znajdują się tam popielniczki). Zabronione jest także palenie w pokojach świec.
– w barze „Skarbiec Waloński” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i picia własnego alkoholu. Można wnieść i degustować własny alkohol wyłącznie pod warunkiem wykupienia tzw. „korkowego”.
– rysowanie i zdzieranie ścian, niszczenie łóżek, okien, parapetów, obrazów ,mebli, itp.
– wynoszenie do pokoi naczyń oraz jedzenia z jadalni oraz szklanek z baru.
20. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
21.Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub opiekunów na terenie całego obiektu i terenu zewnętrznego.
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu, bez zwrotu kosztów.
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane zostaną przez 14 dni, a następnie zniszczone.
VI Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: – PTHU Jaś Justyna Korzeniowska, ul. Piastowska 27, 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 6112375168 REGON: 367087637, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji umowy wynajmu.
3. Rodzaj danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora:
– Imię, nazwisko
– Adres zamieszkania
– Nr Dowodu osobistego / Paszportu
– Nr telefonu, adres e-mail
– Nazwa firmy, adres, NIP
– Nr rachunku bankowego
4. Dane osobowe Gościa nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz tych, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych
VII Reklamacje
1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Świadczymy usługi zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oraz na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustawy i w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy Gości o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Uwagi i zastrzeżenia składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych (z powodu siły wyższej np. przerwy w dostawie prądu, wody, itp.)
VIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku sytuacji nie opisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
2. Regulamin obiektu jest wywieszony w Recepcji w celu zapoznania się przez Gościa przy zameldowaniu, oraz jest dostępny na stronie internetowej www.jas.jgi.pl